Medieträning/utbildning

Skulle du vilja lära dig mer om hur medier fungerar, hur du bäst får ut ditt budskap
och vad du bör tänka på under en intervju? Vi erbjuder skräddarsydda medieutbildningar och medieträningar utifrån just dina behov.

En halvdags teori och praktik för en större grupp eller en intensiv medieträning med
kamera för några få nyckelpersoner? Tillsammans hittar vi den mest
kostnadseffektiva lösningen för dig.