Kriskommunikation

När krisen slår till är kommunikationen avgörande, både för krisens förlopp och för hur omgivningens bild av företaget eller organisationen påverkas. Det gäller att vara väl förberedd och agera rätt från början.

Granit PR & kommunikation kan hjälpa dig att ta fram en kriskommunikationsplan för ditt företag eller din organisation. Du kan också ta in oss som rådgivare om krisen väntar runt hörnet eller låta oss ge dig konkret stöd i en krissituation.