Varje företag eller organisation behöver kommunicera och bygga relationer med människor. Det är egentligen vad PR handlar om. Människor behöver få veta att du finns och vad du är bra på.

Idag finns det många vägar att gå för att bygga sådana relationer. Allt handlar om att prata med dina målgrupper där de finns. Det kan du göra i dina egna kanaler, via media och inte minst med en genomtänkt närvaro i sociala medier. Det viktiga är att välja rätt kanaler och rätt budskap för att nå de du behöver.

Granit PR & kommunikation ger råd om hur du bäst ska agera utifrån vilka mål du har och vilka grupper du behöver nå. Vi kan hjälpa dig att ta fram en PR-plan för ditt företag eller din organisation – eller planera för en särskild punktinsats. Och vi fixar givetvis själva aktiviteterna också, om du vill det.